mubu.cz
Můj profil        Vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKAZPRÁVYKULTURAZVÍŘATA

Stárnutí mozku čeká každého. Díky několika technikám lze ale tento proces ovlivnit

Autor: Amaya Fonseca Sardá
TwitterFacebook
31. 10. 2021, 08:16
Amaya Fonseca Sardá

Stárnutí je nevyhnutelná součást lidského života. Stárneme my, naše kůže, ale také náš mozek. Zatímco běhu času nelze poručit, je možné s využitím těch správných technik pozitivně ovlivnit stárnutí mozku a jeho vlivy.

Psychická pohoda je pro mozek také důležitá
Psychická pohoda je pro mozek také důležitá
Foto: cottonbro / Pexels

Náš mozek stárne s námi

Stárnutí mozku je nevyhnutelná, přirozená a normální věc. Stejně jako jiné orgány stárne i náš mozek spolu s námi. Stárnutí je nedílnou součástí života, a nemělo by na něj být nahlíženo jako na nemoc nebo na něco negativního. To ale neznamená, že se stářím nejsou spojené některé negativní jevy. 

Náš mozek spolu se zvyšujícím se věkem přirozeně přichází o svou sílu a schopnosti. Nyní ponechme stranou onemocnění, jako je stařecká demence nebo Alzheimerova choroba, a zaměřme se přímo na přirozené stárnutí mozku, kterému se nevyhne nikdo z nás.

Mezi projevy stárnutí mozku může patřit zhoršení paměti, zpomalení některých reakcí, zhoršení orientace, vnímání, pozornosti nebo úsudku. Jistě se shodneme na tom, že o projevy stárnutí mozku – byť jsou běžné, nevyhnutelné a přirozené – nestojí asi nikdo z nás. Naštěstí je ale můžeme relativně snadno zmírnit. Čím dříve s prevencí stárnutí mozku začneme, tím vyšší kvality života se můžeme dočkat ve stáří.

Obezita, pasivita i genetika. Co ovlivňuje stárnutí mozku?

Na stárnutí mozku má vliv celá řada faktorů. S některými toho příliš mnoho nemůžeme udělat – mezi tyto faktory patří genetická výbava a s ní spojený větší sklon k rychlejšímu stárnutí mozku. Většinu příčin stárnutí mozku ale můžeme s trochu snahy, disciplíny a vytrvalosti ovlivinit.

Na to, jakým způsobem a jakou rychlostí náš mozek stárne, má vliv například způsob stravování. Příliš tučná strava, přemíra bílého pečiva, cukru a průmyslově zpracovaných jídel nemá na naše zdraví dobrý vliv, a to ani z krátkodobého, ani z dlouhodobého hlediska. Stejně tak nám zejména v dlouhodobém horizontu škodí kouření, alkohol a další návykové látky. 

Stárnutí našeho mozku ale může ovlivnit také to, když zanedbáváme pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu, když se namísto četby nebo objevování nových věcí věnujeme pasivní zábavě, jako je třeba sledování televize, hraní her nebo sledování sociálních sítí. Na stárnutí mozku má vliv ale také to, když sami sebe příliš přetěžujeme a zanedbáváme spánek a odpočinek.

Křížovky, pohyb, láska i meditace. Stárnutí mozku lze zpomalit

Způsobů, jak zpomalit, oddálit a zmírnit stárnutí mozku, je více. Mezi ty hlavní a velmi účinné patří neustálé průběžné procvičování mozku. Můžete číst zajímavé knihy, luštit křížovky nebo sudoku, nebo třeba oprášit sbírku matematických cvičení, kterou jste naposledy otevřeli za dob studií. Velmi pomáhá také učení nových cizích jazyků. Nemusíte se v tomto jazyku stát expertem, někdy i samotná cesta – v tomto případě tedy proces učení jako takový – může být cílem.

Učení je věc, které bychom se ideálně měli věnovat po celý náš život, protože velmi prospívá našemu mozku. V dospělosti je jen na vás, co nového se rozhodnete učit. Mohou to být základy programování, háčkování, nová pohybová aktivita nebo třeba výtvarné techniky.

Pro mozek je důležitá také psychická pohoda. Pěstujte pozitivní vztahy se sebou i s lidmi ve vašem okolí. Nebojte se nových setkání, konverzace s novými lidmi, návštěv u přátel a známých ani různých kulturních, vzdělávacích, společenských nebo sportovních akcí. Váš mozek během nich získá spoustu cenných podnětů.

Mozek můžeme ale trénovat a vylepšovat jeho kondici také meditací. Řada z nás se možná s meditací v praxi nikdy nesetkala, není ale jediný důvod se jí bát. Návodů, jak meditovat, je plný internet, jednoduché meditační programy najdete také na webu YouTube nebo v různých aplikacích. Bohatě postačí, když s meditací – třeba typu mindfulness – začnete na pět minut dvakrát do týdne, postupem času můžete tuto dobu prodlužovat a meditovat klidně i vícekrát denně.

Nejnovější průzkumy ukazují, že na stárnutí mozku se může negativně podepsat také příliš časté a intenzivní používání technologií, jako jsou počítače, tablety či mobilní telefony. V souvislosti s nadměrným využíváním těchto zařízení byl mimo jiné zaznamenán i pokles školní výkonnosti u dětí.

Pokud je to tedy možné, dávejte si co možná nejčastější digitální detox. V době, kdy jsme – ať už z pracovních nebo studijních důvodů – odkázáni na moderní technologie, je půst od těchto technologií mnohem hůře proveditelný, čím méně se jim ale budete věnovat alespoň ve vašem volném čase, tím lépe.

Na závěr zbývá jen dodat, že s prevencí stárnutí mozku je ideální začít co možná nejdříve. Váš mozek vám zajisté poděkuje.


Štítky: Mozek, Psychika, Zdraví
Autor: Amaya Fonseca Sardá, Zdroj: RED, Simplemind.cz, NUDZ.cz, irozhlas.cz


  Diskuze (0 příspěvků)


Témata
EnergoZrouti.cz - zprávy, které hýbou světem