mubu.cz
Můj profil        Vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKAZPRÁVYKULTURAZVÍŘATA

Když vám nemoc začne krást blízké aneb jak poznat Alzheimerovu chorobu

Autor: Markéta Bártová
TwitterFacebook
21. 9. 2021, 11:49
Markéta Bártová

Nevinná zapomětlivost, kterou často spousta lidí běžně spojuje s přirozeným stárnutím. Když se ale tento stav zhoršuje, může to být projevem Alzheimerovy nemoci. Tato nemoc je závažné neurodegenerativní onemocnění, díky kterému člověk ztrácí soběstačnost.

Azlheimerova choroba
Azlheimerova choroba
Foto: Gundula Vogel / Pixabay

Stárnutí je jistě přirozený proces, se kterým se pojí i občasné zapomínání. Může se ale jednat o první náznaky demence, ta může být projevem řady onemocnění, nejčastěji však Alzheimerovy choroby. 

Zhoršování zapomětlivosti je následkem úbytku nervových buněk v mozku. Bohužel k poruchám paměti se postupně přidávají i další problémy, až se nakonec člověk stane závislý na svém okolí z důvodu prohlubující se kognitivní poruchy. Právě v tuto chvílí dochází k rozvoji syndromu demence a společně s kognitivními příznaky přichází změny v chování a prožívání.

Včasné zachycení onemocnění zlepšuje léčebné výsledky

Demence je nemoc, kterou nemůžeme automaticky přisuzovat ke stáří, nelze tedy klást rovnítko mezi demencí a stářím. To, že je nemoc výrazně častější ve vyšších věkových skupinách není pravidlem, některé druhy demence se vyskytují i v nižších věkových skupinách. 

Během normálního stárnutí může někdy docházet ke zhoršování kognitivních funkcí, které postihuje především pozornost, psychomotorické tempo a schopnost vybavování vzpomínek. Tento stav ale jedince nijak výrazně neohrožuje a neomezí tak jeho soběstačnost. V případě, že člověk s demencí má poruchu kognitivních funkcí v takové míře, která omezuje jeho soběstačnost, pak už potřebuje pomoc i v oblastech běžného života.

Bohužel lék, který by nemoc úplně zastavil (tzv. kauzální léčba) prozatím neexistuje. Dnes existuje tzv. symptomatická léčba, která má za cíl postup onemocnění zpomalit a oddálit tak konečné stadium demence. Léčba pomáhá ovlivňovat konkrétní projevy onemocnění, tedy změny v náladě a v chování, zhoršující se paměť a mírní dopad nemoci na kvalitu života člověka a také jeho blízkých. 

Nejlepší je včasné nasazení léků, kdy mozková tkáň není ještě nemocí přiliš poškozena, ale jsou již přítomny klinické potíže (například s pamětí). Proto je velmi důležité vyhledat lékaře už ve chvíli, kdy u sebe člověk první obtíže pozoruje a tím spíše, pokud si těchto obtíží všímá i blízké okolí. 

Současné možnosti léčby pomáhají pouze s příznaky onemocnění, bohužel tyto léky neprodlouží život, ale dokáží oddálit nejzávažnější stadia onemocnění. Pomohou zlepšit paměť, soběstačnost a kvalitu života a další léky pomohou ovlivnit poruchy chování a nálady či poruchy spánku nebo další příznaky.

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Cílem tohoto dne je bezesporu zvýšit povědomí o této těžké nemoci, kterou spousta lidí ve stáří podceňuje. Jelikož počet lidí a zasažených rodin je alarmující, je velmi důležité o nemoci „mluvit“. 

Nebuďte tedy lhostejní k lidem ve vašem okolí, protože včasná léčba dokáže nemoc stabilizovat. Často si člověk myslí, že dotyčný je pouze nevrlý a přisuzuje to k jeho věku, to, že ho nic nebaví, z ničeho nemá radost a že začíná zapomínat. Může to být projevem nemoci, která vám začne blízké pomalu krást.


Štítky: Alzheimer, Demence, Stárnutí
Autor: Markéta Bártová, Zdroj: Fakultní nemocnice v Motole, Alzheimer nadační fond


  Diskuze (0 příspěvků)


Témata
EnergoZrouti.cz - zprávy, které hýbou světem