mubu.cz
Můj profil        Vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKAZPRÁVYKULTURAZVÍŘATA

Fyzici pomáhají doktorům s problematikou lékového poškození jater

Autor: Markéta Bártová
TwitterFacebook
30. 8. 2021, 17:38
Markéta Bártová

Spoustu lidí by ani nenapadlo, jaké obory spolu pracují na různých projektech. Jedním takovým je výzkum, týkající se problematiky lékového poškození jater. Zde vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR pomáhají se zapojením nejmodernějších zobrazovacích technik.

Léky
Léky
Foto: Steve Buissinne /Pixabay

Propojení různých oborů může přinést spoustu výhod. Jinak tomu není ani v rámci mezinárodního týmu, který se skládá z expertů z různých oborů, ti se zapojili do výzkumu, jenž přináší nové poznatky a přístupy v problematice lékového poškození jater.

Včasné odhalení lékové toxicity

Kromě nových poznatků a přístupů v problematice lékového poškození jater se také zároveň vede i k vytvoření modelu jater. Ten by se dal využít k včasnému odhalení lékové toxicity. Výzkum uveřejnil prestižní časopis Journal of Hepatology.

Aby se daly jaterní buňky studovat ve 3D rozlišení v reálném čase a pozorovat je na subcelulární úrovni, bylo potřeba zapojit vědce z Oddělení optických a biofyzikálních systémů Fyzikálního ústavu AV ČR: Alexandra Dejneka a Olega Lunova, díky kterým je postup vytvořen.

To vše za pomoci optické a fluorescenční mikroskopie a zejména superrozlišovacího konfokálního mikroskopu na bázi rotujícího disku, kterým ústav disponuje.

„Tyto neinvazivní technologie zlepšují zobrazování buněčných systémů a mohou být velmi užitečným nástrojem pro screening modelů lékového poškození jater,“ řekl Oleg Lunov.

Prozatím se preklinický screening lékové toxicity opírá o tradiční nástroje in vitro, tedy za laboratorních podmínek, během kterých se zkoumá vliv testovaného přípravku na životaschopnos­t buněk.

Bohužel tyto testy nedokážou odhalit časné změny, ke kterým dochází, pokud se buňka na lékové poškození adaptuje. Zobrazovací techniky jsou dalším účinným nástrojem pro detailní sledování buněčných procesů mimo metod biochemie a molekulární biologie.

Až 30% případů neuvedení léku na trh kvůli poškození jater

V publikovaném výzkumu je podrobně popsáno, jak by výzkumníci v budoucnu měli hodnotit poškození jater během testování bezpečnosti léčiv. Ve studii bylo také zdůrazněno, že prozatím neexistují žádné spolehlivé modely lékového poškození jater, které by byly akceptované regulačními orgány v Evropě a USA.

„Lékové poškození jater stojí až za 30 % případů neuvedení léku na trh. Vnímáme tedy vysokou potřebu vyvinout nové fyziologicky relevantní preklinické modely pro screening léčiv z hlediska jaterního poškození,“ říká Alexandr Dejneka.

Společný evropský výzkum PRO-EURO-DILI-NET podporuje tento jedinečný multidisciplinární výzkum, který probíhá v rámci Evropské sítě pro lékové poškození jater. Do tohoto výzkumu jsou aktivně zapojeni vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR.

PRO-EURO-DILI-NET má jednoduchý cíl a tím je vytvořit jedinečnou kooperativní interdisciplinární evropskou síť, jenž bude koordinovat úsilí ve výzkumu lékového poškození jater, ale také usnadňovat vzájemnou výměnu získaných znalostí a hypotéz napříč obory. Samozřejmě i podporovat klinický výzkum a nadále jeho uplatnění v klinické praxi.


Štítky: AVČR, Výzkum, Zdraví
Autor: Markéta Bártová, Zdroj: Akademie věd České republiky


  Diskuze (0 příspěvků)


Témata
EnergoZrouti.cz - zprávy, které hýbou světem